ITF Mönster (Tul)


CHON-JI 19 Moment

9:th Gup

Parallell färdigställning

Vitt / Gult streck

Betyder ordagrant "Himmel och Jord".

Men betyder också jordens skapelse och mänsklighetens begynnelse. Därför är detta det första mönstret som tränas av nybörjaren.
Mönstret består av två varandra liknande delar, den ena representerar Himmel och den andra Jord

DAN-GUN 21 Moment

8:th Gup

Parallell Färdigställning

Gult

Är namngiven efter den helige Dan-Gun.

Koreas legendariska grundare, 2333 B.C

DO-SAN 24 Moment

7:th Gup

Parallell Färdigställning

Gult / Grönt streck

Pseudonym för patrioten Ahn Chong-Ho (1876 - 1938)
De 24 momenten representerar hela hans liv, vilket han dedikerade åt främjandet av utbildning och självständighetsrörelsen i Korea.
WON-HYO 28 Moment

6:th Gup

Close Ready Stance Typ A

Grönt

Won-Hyo var en lärd munk som introducerade Buddismen i Silla-Dynastin 686 A.D
YOL-GOK 38 Moment

5:th Gup

Parallell Färdigställning

Grönt / Blått streck

Yul-Gok är en pseudonym för en stor filosof och stor man Yi I 1536-1584

Han kallades för Koreas Konfusius. De 38 stegen härrör till hans födelseplats på 38:e latituden och diagrammet representerar lärd man.

JOON-GUN 32 Moment

4:th Gup

Close Ready Stance Typ B

Blått

Joon-Gun är uppkallad efter patrioten Ahn Joon Gun som dödade Hiro-Bumi Ito, den första japanska guvernörsgeneralen i Korea, känd som den man som spelade en ledande roll i Korea-Japan sammanslagningen. De 32 rörelserna representerar Ahn´s ålder då han avrättades i Lui-Shung fängelset år 1910.
TOI-GYE 37 Moment

3:rd Gup

Close Ready Stance Typ B

Blått / Rött streck

Toi-Gye är smeknamnet på en känd filosof och lärd man, Yi Hwang -1500 talet. Han var en auktoritet i Neo-Konfucianismen. De 37 rörelserna härrör till hans födelseplats på 37 latituden. Diagrammet representerar lärd man.
HWA-RANG 29 Moment

2:nd Gup

Close Ready Stance Typ C

Rött

Hwa-Rang är uppkallad efter ungdomsgruppen ”Hwa-Rang” som härrör från Silla dynastins på 6:te århundrade. De 29 rörelserna hänvisar till de 29é infanteriet där Taekwon-do utvecklades till sin mognad.
CHOONG-MOO 30 Moment

1:th Gup

Parallell Färdigställning

Rött / Svart streck

Det namn som gavs till den store amiralen Yi Soon-Sin under Lee Dynastin. Han är den som ryktas ha uppfunnit det första bepansrade slagskeppet, Kobukson, som sägs vara en föregångare till dagens ubåt.
Anledningen till att mönstret avslutas med en vänsterattack är att symbolisera hans alltför tidiga död, vilken hindrade honom att visa sin fulla potential och lojalitet till kungen
KWANG-GAE 39 Moment

1:st Degree (Dan)

Parallell färdigställning  Heavenhand

Boo Sabum Nim

Kwang-Gae är namngivet efter den berömda Kwang-Gae-Toh-Wang, den 19:e kungen av Koguryo Dynastin, som återerövrade alla förlorade områden inklusive stor del av Manchuriet.
Diagrammet representerar expansionen och återtagandet av förlorat territorium. De 39 stegen kommer av de två första siffrorna i år 391 e.Kr. då han kröntes.
PO-EUN 36 Moment

1:th Degree (Dan)

Parallell färdigställning  Heavenhand

Boo Sabum Nim

Po-Eun är pseudonym för Chong Mong-Chu (1400), en berömd poet som skrivit "Jag ska inte lyda en andra herre om så jag må bli korsfäst hundra gånger", känd av alla koreaner.
Han var också en pionjär inom fysiken. Diagrammet representerar hans lojalitet till kungen och landet mot slutet av Koryo Dynastin
GE-BAEK 44 Moment

1:th Degree (Dan)

Parallell Färdigställning

Boo Sabum Nim

Mönstret är namngivet efter Ge-Baek, en stor general under Baek Je dynastin (660 e.Kr.). Diagrammet representerar hans hårda och strikta militäriska disciplin.
EUI-AM 45 Moment

2:nd Degree (Dan)

Close Ready Stance Typ D

Boo Sabun Nim

Eui-Am är pseudonym för Son Byong Hi, ledare för koreanska självständighetsrörelsen, 1:a mars år 1919.
De 45 stegen motsvarar hans ålder då han ändrade namnet på Dong Hak (Orientalisk kultur) till Chondo Kyo (Himmelska vägens religion) år 1905. Diagrammet representerar hans okuvliga anda vilken han visade, medan han hängav sig åt nationens framgång.
CHOONG-JANG 52 Moment

2:nd Degree (Dan)

Close Ready Stance Typ A

Boo Sabun Nim

Choong-Jang är pseudonym åt General Kim Duk Ryang som levde under Lee dynastin, under 1300-talet. Mönstret avslutas med en vänsterhandsattack för att symbolisera hans tragiska död i fängelse vid 27 års ålder, innan han uppnått sin fulla mognads ålder.
JUCHE 45 Moment

2:nd Degree (Dan)

Parallelstance with a twin side elbow

Boo Sabun Nim

Juche är en filosofisk ide om att man som människa styr allting och bestämmer allt. Med andra ord, att varje man är herre över sitt eget liv och sitt eget öde. Det sägs att denna idé har sina rötter i Baekdu bergen vilka symboliserar det koreanska folkets anda. Diagrammet representerar Baekdu berget.
SAM-IL 33 Moment

3:rd Degree (Dan)

Close Ready Stance Typ C

Boo Sabun Nim

Markerar den historiska dag då Koreas självständighetsrörelse tog sin början genom hela landet, den 1 mars 1919.
Mönstrets 33 moment representerar står för de 33 patrioterna som planerade rörelsen.
YOO-SIN 68 Moment

3:rd Degree (Dan)

Warrior Ready Stance Typ B

Boo Sabun Nim

Yoo-Sin har fått sitt namn efter General Kim Yoo Sin, en befälhavare under Silladynastin.
De 68 stegen i mönstret står för de två sista siffrorna i årtalet 668 A.D - det år Korea enades. Utgångsställningen representerar ett draget svärd på höger sida istället för vänster, vilket symboliserar Yoo Sin's misstag i att följa kungens order och kämpa med främmande trupper mot sitt eget land.
CHOI-YONG 46 Moment

3:rd Degree (Dan)

Close Ready Stance Typ C

Boo Sabun Nim

Choi-Yong har fått sitt namn efter General Choi Yong som var premiärminister och överbefälhavare för de väpnande styrkorna under Koryo Dynastin på 1300-talet.
Choi Yong var högt respekterad för sin lojalitet, patriotism och ödmjukhet. Han avrättades av sina underställda befälhavare under ledning av general Yi Sung Gae, vilken senare blev den första kungen i Lee Dynastin.
YON-GAE 49 Momentt

4:th Degree (Dan)

Warrior Ready Stance Typ A

Sabum Nim

Yon-Gae har fått sitt namn efter en berömd general under Koguryo Dynastin - Yon Gae Somoon.
De 49 stegen står för de två sista siffrorna i år 649, det år han tvingade Tangdynastin att lämna Korea efter att ha besegrat nästan 300,000 av deras trupper vid Ansi Sung
UL-JI 42 Moment

4:th Degree (Dan)

Parallelstance with an x-backhand

Sabum Nim

Ul-Ji har fått sitt namn efter general Ul-Ji Moon Dok som år 612 framgångsrikt försvarade Korea mot en invasion av nära en mi ljon man ur Tang's trupper, vilka leddes av Yang Je. Genom användning av gerillataktik lyckades Ul-Ji reducera en stor del av fiendens trupper. Diagrammet representerar hans efternamn.
De 42 stegen representerar författarens ålder när han gjorde mönstret.
MOON-MOO 61 Moment

4:th Degree (Dan)

Parallell Färdigställning

Sabum Nim

Moon-Moo hedrar den 30:e kungen ur Silla Dynastin. Hans kropp begravdes nära Dae Wang Am (Stora konungens klippa). I enlighet med hans önskan placerades kroppen i havet "där min ande för evigt skall försvara mitt land mot japanerna".
Det sägs att en stengrotta (Sok Gul Am) byggdes för att försvara hans grav. Sok Gul Am är ett bra exempel på kulturen under Silla Dynastin.
De 61 stegen i mönstret symboliserar de två sista siffrorna i år 661 - det år då Moon Moo besteg tronen.
SO-SAN 72 Moment

5:th Degree (Dan)

Close Ready Stance Typ A

Sabum Nim

So-San är en pseudonym för den store munken Choi Hyong Ung (1520-1604) som levde under Lee Dynastin. De 72 stegen representerar hans ålder då han med hjälp av sin elev Sa Myunh organiserade en kår av munksoldater, dessa hjälpte till att slå tillbaka de japanska pirater som övertagit koreanska halvön 1592.
SE-YONG 24 Moment

5:th Degree (Dan)

Close Ready Stance Typ B

Sabum Nim

Se-Jong har fått sitt namn efter den störste koreanske kungen, Se-Jong, som 1443 uppfann det koreanska alfabetet och som även var en välkänd metrolog. Diagrammet representerar kungen.
De 24 stegen representerar de 24 bokstäverna i det koreanska alfabetet.
TONG-IL 56 Moment

6:th Degree (Dan)

Paralellstance with an overlapped backhand

Sabum Nim

Tong-Il betecknar lösningen för det enade Korea, vilket varit delat sedan 1945. Diagrammet symboliserar den homogena rasen.

 

Till Toppen