ORDLISTA


Översättningar från Koreanska till Engelska eller Svenska är ingen enkel sak. I Taekwon-Do finns terminologi som skapats enbart enkom för arten. Det finns alltså ord som inte ens en Korean vet vad de betyder, om han eller hon inte tränat Taekwon-Do vill säga.
Lägg därtill att man I Korea har en helt annan fonetik än vad man har i England eller Sverige. Det skrivna språket i Korea är naturligtvis en kalligrafi (Hangul), så översättningar måste ske ur fonetiken. Detta är en av anledningarna till att man ofta kan se olika stavning på samma ord eller teknik. Jag har använt mig av Encyclopedia of Taekwon-Do och Condensed Encyclopedia of Taekwon-Do samt en uppsjö av gamla teoriblad för att sammanställa ordlistan nedan. Denna ordlista gör inga anspråk på att vara komplett eller ens alla gånger korrekt översatt, men Ni är välkomna att använda den som den är.


AllmäntFotHandBlockeringar - Slag - SparkarStällningar - Räkneord


Allmänt förekommande ord och fraser

SVENSKA

ENGELSKA

KOREANSKA

Anfall

Attack

Gong gyuk

Andningskontroll

Breath control

Hohup jojul

Avbryt / separera

Break / hold

Haechyo

Balans

Balance

Anjong

Blockering

Block

Makgi

Blå stuga

Blue cottage

Chong hun

Blå vinnare

Blue winner

Chong sung

Buga

Bow

Kyong ye

Bälte

Belt

Ti

Börja

Start

Shijak

Demonstration

Demonstration

Sibum

Diskvalifikation

Disqualification

Sil kyuk

Domare

Umpire / referee

Simpan

Dräkt

Uniform

Do-bok

Ducka

Dodge

Pi hagi

Egen takt

Without command

Kulyng upshi

Ett steg i taget

On command

Kulyng mathuso

Etikett

Etiquette

Ye jol

Flygande

Flying

Twimyo

Fortsätt

Continue

Gaesok

Färdig

Ready

Jun bi

Försvar

Defence

Bang eoh

Givakt

Attention

Charyot

Gradering

Test

Simsa

Grundsatser

Tenets

Jungshin

Handflata

Palm

Sonbadak

Hoppande

Jumping

Twigi

Huvud

Head

Mori

Hålla

Holding

Bachigi

Instruktör

Instructor

Sabum Nim

Instruktör, assisterande

Assistant instructor

Boo subum Nim

Inåt

Inward

Anuro

Kast och fall

Throwing and falling

Dunjigi wa toro jig

Knivhand

Knife hand

Sonkal

Knytnäve

Knuckle fist

Songarak joomuk

Knä

Knee

Moorup

Kontra

Counter

Bada

Kombination

Combination

Honap

Kraft

Power

Wolli

Lediga

At ease

Chyo

Lätt slag

Strike

Taerigi

Motsatt / omvänd

Opposite / reverse

Bandae

Mästare

Master

Sahyon Nim

Mönster

Pattern

Tul

Rätta till dräkten

Adjust uniform

Do-bok jungdon

Röd vinnare

Red winner

Hong sung

Samma

Same

Baro

Sektion, hög

High section

Nopunde

Sektion, mellan

Middle section

Kaunde

Sektion, låg

Low section

Najunde

Sida / sido

Side

Yop

Självförsvar

Self defence

Hosin sul

Skrik

Yell

Ki app

Skola

School

Yu

Slag

Punch

Jirugi

Slut för idag

Dismissed

Hae san

Spark

Kick

Chagi

Sparring, fri

Free sparring

Jayo matsogi

Sparring, en mot två

One vs two sparring

Idale matsogi

Sparring, en stegs

One step sparring

Ilbo matsogi

Sparring, tre stegs

Three step sparring

Sambo matsogi

Stanna

Stop

Go man

Stormästare

Grand Master

Saseung Nim

Styrketräning

Fundamental exercise

Gi bon yonsup

Ställning

Stance

Sogi

Stöt

Thrust

Tulgi

Träning

Training

Sooryon

Träningshall

Training hall

Do jang

Underarm

Forearm

Palmok

Utsida

Outside

Bakat

Utåt

Outward

Bakuro

Vitala punkter

Vital spots

Kupso

Vänd, halv

Half facing

Ban mom

Vänd, sida

Side facing

Yon mom

Vänd, rakt fram

Full facing

On mom

Vänd, höger

Right face

Trado trar / Wo yang wo

Vänd, vänster

Left face

Udo trar / Wa yang wa

Vänd, helt om

Turn back

Gydo trar

Vänster höger om

Left, right face

Wa wo yang wo

Yttre underarm

Outer forearm

Bakat palmok

Återgå

Return to places

Parro

Attackpunkter: Fot.              Till Toppen

Back heel

Dwichook

Back sole

Dwikumchi

Ball of foot

Apkumchi

Foot sword

Balkal

Inner ankle joint

An balmok gwanjol

Inner tibia

An gyunggol

Instep

Baldung

Knee

Moorup

Outer ankle joint

Bakat balmok gwanjol

Outer tibia

Bakat gyung gol

Reverse foot sword

Balkal dung

Side instep

Yop bal dung

Side sole

Yop bal badak

Tibia

Gyungol

Toes

Balkut

Attackpunkter: Hand.          Till Toppen

Angla fingertip

Homi sonkut

Arc hand

Bandal son

Backfist

Dung joomuk

Backhand

Sondung

Base of knife hand

Sonkal batank

Bearhand

Gomson

Bow wrist

Son muk dung

Double finger

Doo songarak

Elbow

Palkup

Fingerbelly

Songarak badak

Finger pincers

Jipge son

Fingertip

Sonkut

Flat fingertip

Opun sonkut

Forearm

Palmok

Forefinger

Han songarak

Fore knucklefist

Inji joomuk

Longfist

Ghin joomuk

Open fist

Pyun joomuk

Palm

Sonbadak

Pressfinger

Jiap

Reverse knife hand

Sonkal dung

Side fist

Jop joomuk

Straight fingertip

Sun sonkut

Thumb

Umji songarak

Thumb knucklefist

Umji joomuk

Thumb ridge

Umji batang

Under fist

Mit joomuk

Upset fingertip

Dwijibun sonkut

Blockeringar                         Till Toppen

Circular block

Dollimyo makgi

Double forearm block

Doo palmok makgi

Double side block

I-jung yop makgi

Downward block

Naeryo makgi

Front block

Ap makgi

Forearm block

Palmok makgi

Grasping block

Butjaba makgi

Guarding block

Daebi makgi

High block

Nopunde makgi

Hooking block

Golcho makgi

Inner forearm outward block

An palmok bakuro makgi

Inside block

An makgi

Inward block

Anuro makgi

Low block

Najunde makgi

Middle block

Kaunde makgi

Nine shaped block

Gutja makgi

Outer forearm inward block

Bakat palmok anuro makgi

Outside block

Bakat makgi

Outward block

Bakuro makgi

Pressing block

Noolo makgi

Pushing block

Miro makgi

Rising block

Chookyo makgi

Scooping block

Duro makgi

Twin forearm block

Sang palmok makgi

Twin knife hand block

Sang sonkal makgi

Upward block

Ollyo makgi

U-shaped block

Digutja makgi

Wedging block

Hechyo makgi

W-shaped block

San makgi

X-fist block

Gyocha joomuk makgi

X-knife hand block

Gyocha sonkal makgi

Slag                                       Till Toppen

Back elbow

Dwit palkup

Backfist

Dung joomuk

Bearhand punch

Gomsom jirugi

Cross-cut

Ghutgi

Double finger

Doo songarak

Double fist punch

Doo joomuk jirugi

Downward punch

Naeryo jirugi

Downward strike

Naeryo taerigi

Downward thrust

Naeryo tulgi

Finger pincers

Jipge son

Flying combination punch

Twimyo honap jirugi

Front downward strike

Ap naeryo taerigi

Front elbow strike

Ap palkup taerigi

Ground punch

Noowo jirugi

High elbow strike

Nopun palkup taerigi

Horizontal punch

soopyung jirugi

Long fist punch

Ghin joomuk jirugi

Open fist punch

Pyon joomuk jirugi

Obverse punch

Baro jirugi

reverse knife hand

Sonkal dung

Reverse punch

Bandae jirugi

Side backstrike

Yopdwi taerigi

Side punch

Yop jirugi

Side strike

Yop taerigi

Turning punch

Dollyo jirugi

Upper back elbow strike

Widwi palkup taerigi

Vertical twin fist thrust

Sewo sang joomuk tulgi

wedging strike

hechyo taerigi

Sparkar                                 Till Toppen

Back kick

Dwit chagi

Back piercing kick

Dwicha jirugi

Back pushing kick

Dwicha milgi

Checking kick

Cha momchugi

Counter kick

Bada chagi

Crescent kick

Bandal chagi

Double front snap kick

I-jung apcha busigi

Drop kick

Naeryo chagi

Flying back kick

Twimyo dwitchagi

Flying front kick

Twimyo apchagi

Flying high reverse turning kick

Twimyo nopunde bandae dollyo chagi

Front kick

Ap chagi

Front rising kick

Apcha olligi

Front snap kick

Apcha busigi

High kick

Nopunde chagi

Hooking kick

Golcho chagi

Jumping front kick

Twigi apchagi

Low kick

Najunde chagi

Piercing kick

Cha jirugi

Pressing kick

Noolo chagi

Reflex kick

Bansa chagi

Reverse hooking kick

Bandae dollyo gorochagi

Reverse turning kick

Bandae dollyochagi

Rising kick

Cha olligi

Side front snap kick

Yobap cha busigi

Side kick

Yop chagi

Side piercing kick

Yopcha jirugi

Side thrusting kick

Yopcha tulgi

Sliding side kick

Mikulgi yopchagi

Turning kick

Dollyo chagi

Twisting kick

Bituro chagi

Two direction kick

Sangbang chagi

Ställningar                            Till Toppen

Attention ready stance

Chariot junbi sogi

Bending ready stance

Guburyu junbi sogi

Bow posture

Kyong ye jase

Close ready stance

Moa junbi sogi

Close stance

Moa sogi

Crouched stance

Oguryo sogi

Diagonal stance

Sasun sogi

Fixed stance

Gojung sogi

Low stance

Nachyo sogi

L-ready stance

Niunja junbi sogi

L-stance

Niunja sogi

One leg stance

Waebal sogi

Open stance

Palja sogi

Open ready stance

Palja junbi sogi

Open inner stance

An palja sogi

Open outer stance

bakat palja sogi

Parallel ready stance

narani junbi sogi

Parallel stance

Narani sogi

Ready stance

Junbi sogi

Rear foot stance

Dwitbal sogi

Sitting stance

Annun sogi

Vertical stance

Soojik sogi

Walking ready stance

Gunnun junbi sogi

Walking stance

Gunnun sogi

Warrior ready stance

Moosa junbi sogi

X-ready stance

Kyocha junbi sogi

X-stance

Kyocha sogi

Räkneord                            Till Toppen

1 Hana
2 Dool
3 Set
4 Net
5 Tasot
6 Yosot
7 Il gop
8 Yoh dol
9 Ah hop
10 Yul
11 Yal hana
20 Soo mul
30 So ruhn
40 Ma huhn
50 Shi huhn
60 Yeh suhn
70 Il huhn
80 Yeo Duhn
90 Ah huhn
100 Behk
41 Ma huhn hana
Räkna i följd, ett antal  
1 il
2 ee
3 sahm
4 sa
5 oh
6 yuk
7 chil
8 pal
9 ku
10 ship
11 ship il
    Till Toppen