OM ITF MÖNSTER (TUL)


Öga för öga och tand för tand, det var den lag man hade att följa i orienten. En urgammal lag som stramt åtlöds t.o.m. vid dödsfall genom olyckshändelse. I den typen av omgivning och eftersom dagens sparringsystem ännu inte var utvecklat, var det omöjligt för kampkonstutövarna att testa sina kunskaper mot riktiga motståndare
Individuell utveckling var mycket svårt att uppnå ända tills någon kreativ person skapade det första mönstret. Mönster är varierande fundamentala rörelser, av vilka de flesta representerar antingen attack eller försvars tekniker satta i en bestämd logisk ordning. Utövaren tar systematiskt itu med en eller flera fantasimotståndare i olika situationer, användande varje tänkbart attack- eller blockerings ”verktyg” från alla tänkbara riktningar.

Sålunda kan mönsterträning hjälpa eleven att öva grundläggande förflyttningar i serier, utveckla sparring tekniker, öka rörelsefrihet genom bemästrande av balans och viktfördelning, bygga upp muskler och andningskontroll, få flytande och mjuka rörelser samt rytmik i momenten.
Det ger även utövaren en chans att komma åt vissa specialtekniker som annars inte kan erhållas vid vare sig grundträning eller sparring.Man skulle kunna säga att mönster är det uppslagsverk ur vilket alla rörelser är hämtade.
Där sparring endast kan ge en fingervisning av hur avancerad en motståndare är, så är mönster en mer kritisk barometer i värderandet av en individs teknik.

 

Följande punkter bör iakttagas vid utförandet av mönster:


  1. Mönstret skall börja och sluta på samma ställe, detta indikerar utförandets exakthet.

  2. Korrekt hållning och riktning skall hållas hela tiden.

  3. Kroppens muskler skall vara antingen spända eller avslappnade vid vederbörligt tillfälle mönstret.

  4. Övningen skall utföras med rytmiska rörelser utan stelhet.

  5. Momenten skall utföras snabbt eller sakta, helt i enlighet med ch’ang hôn yu.

  6.  Varje mönster skall tränas till perfektion innan nästa påbörjas.

  7. Eleven bör veta syftet med varje rörelse.

  8. Eleven bör utföra varje rörelse med realism.

  9. Offensiva och defensiva tekniker bör vara fördelade lika mellan höger och vänster hand och fot.

 

Ch’ang-hôn Yu (chang-hôn skolan)


Gen. Choi Hong Hi är Taekwon-Dos skapare, Ch’ang-hôn är hans pseudonym och det betyder fritt översatt blå stuga. Kännetecknet för denna skola är kombinationen av snabba och långsamma, lätta och kraftfulla rörelser införlivat med ett extensivt fotarbete. Ch’ang-hôn har totalt 24 mönster.

 

Orsaken till 24 mönster, Tul.


En människas hela liv, kanske hundra år, kan betraktas som en dag om man jämför med evigheten. Därför är vi dödliga inget annat än resenärer som passerar genom oändligheten. Av åren i eoner är våra liv blott en dag.

Det är tydligt att ingen kan leva mer än en begränsad tid, likväl låter de flesta människor sig förslavas av materialism som om de kunde leva i tusentals år. Andra strävar att bli ett gott själsligt arv för kommande generationer för att på det sättet vinna odödlighet.

Det är alltså själen och inte det materiella som består evinnerligt. Vad vi kan lämna bakom oss till mänsklighetens väl är kanske det viktigaste vi gör i våra liv.

General Choi Hong Hi lämnar åt mänskligheten Taekwon-Do som ett spår av en man i det tjugonde århundradet.

De 24 mönsterna representerar 24 timmar, en dag eller hela hans liv.


Till Toppen